Αγγλικός Τομέας Ελληνικός Τομέας Εταιρικό Προφίλ Η Φιλοσοφία μας Γνώμες Πελατών Επικοινωνία Email Εργασία Αρχική Σελίδα
Gift Registries Ταξιδιωτικοί Οδηγοί Πολιτισμός
Ταξίδια στο Εξωτερικό
Ελληνικά Νησιά
Προορισμοί
Πιο ΔημοφιλείςΌλη η Ελλάδα
Εύρεση Προορισμού
Εύρεση Ξενοδοχείου
Όνομα
Search
Πληροφορίες

Πνευματικά Δικαιώματα

Ο δικτυακός τόπος Windmillstravel.com (www.windmillstravel.com) δημιουργήθηκε από την εταιρεία Windmills Travel and Tourism.  Αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία τής Γεωργίας Ι. Αρμακόλα, σύμφωνα με το νόμο 2121/1993 «Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας», όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και σύμφωνα με τις κοινοτικές και διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα. Η –Γεωργία Ι. Αρμακόλα διατηρεί τα αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του σχεδιασμού και του συνόλου του περιεχομένου του δικτυακού αυτού τόπου. Ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Γεωργίας Ι. Αρμακόλα εκτείνονται στις φωτογραφίες όλων των υποσελίδων του δικτυακού τόπου www.windmillstravel.com, στα κείμενα, στον πηγαίο κώδικα και στον σχεδιασμό του www.windmillstravel.com .

Τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών με οποιονδήποτε τρόπο επισύρει τις ευθύνες και ποινές που ορίζει ο νόμος. Ως παραβίαση λογίζεται ιδίως η χωρίς άδεια της εταιρείας Γεωργίας Ι. Αρμακόλα, αντιγραφή, μετάφραση, τροποποίηση και με κάθε τρόπο δημοσίευση τμημάτων ή του συνόλου του περιεχομένου του δικτυακού τόπου www.windmillstravel.com .