Αγγλικός Τομέας Ελληνικός Τομέας Εταιρικό Προφίλ Η Φιλοσοφία μας Γνώμες Πελατών Επικοινωνία Email Εργασία Αρχική Σελίδα
Gift Registries Ταξιδιωτικοί Οδηγοί Πολιτισμός
Ταξίδια στο Εξωτερικό
Ελληνικά Νησιά
Προορισμοί
Πιο ΔημοφιλείςΌλη η Ελλάδα
Εύρεση Προορισμού
Εύρεση Ξενοδοχείου
Όνομα
Search
Θράκη | Έβρος

Οικολογία του Δέλτα του Έβρου

Στοιχεία από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία, www.ornithologiki.gr

Περιγραφή της Περιοχής
Ένα παράκτιο υγροτοπικό σύμπλεγμα που σχηματίζεται από το δέλτα του ποταμού Έβρου στα σύνορα Ελλάδος/Τουρκίας (παρακείμενο με τη Τουρκική Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά 001).

Ενδιαιτήματα: Τεχνητά τοπία (23%: Καλλιεργήσιμη γη), Δάση και δασικές εκτάσεις (6%: Αλλουβιακά (υδρόφιλα) και υδροχαρή δάση και θαμνώνες), Λιβάδια (5%: Υγρά ποολίβαδα), Υγρότοποι (63%: Παράκτιες λιμνοθάλασσες, Αλμυροί βάλτοι, Στάσιμα υφάλμυρα και αλμυρά νερά, Στάσιμα γλυκά νερά, Παλιρροιακοί ποταμοί και εσώκλειτα παλιρροιακά ύδατα, Παρυδάτια βλάστηση)

Χρήση γης: αγροτικές χρήσεις (80%), αλιεία/υδατοκαλλιέργειες (20%), στρατιωτικές χρήσεις (50%), προστασία της φύσης και έρευνα, τουρισμός/αναψυχή (30%), διαχείριση νερών συμπεριλαμβάνει διαχείριση λεκάνης απορροής) (100%)
 
Καθεστώς προστασίας
Εθνικό: Μερικό
Διεθνές: Μερικό
46.000 στρέμματα της Σημαντικής Περιοχής για τα Πουλιά καλύπτονται από Καταφύγιο Άγριας Ζωής (Δέλτα Έβρου, 46.000 στρ.).
Μέρος της Σημαντικής Περιοχής για τα Πουλιά αποτελεί Περιοχή Προστασίας της Φύσης. 92.670 στρ. αποτελούν περιοχή Ramsar (Δέλτα Έβρου 92.670 στρ.)
125.400 στρ. της περιοχής καλύπτονται από τη Ζώνη Ειδικής Προστασίας GR1110001


Ορνιθοπανίδα
Πολύ σημαντική περιοχή για τα αναπαραγόμενα, διαβατικά και διαχειμάζοντα υδρόβια, αρπακτικά και στρουθιόμορφα. Είδη παγκόσμιου ενδιαφέροντος που δεν πληρούν τα κριτήρια Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά (ΣΠΠ): Aythya nyroca (αναπαραγωγή, μετανάστευση), Oxyura leucocephala (φωτο / διαχείμαση), Haliaeetus albicilla (αναπαραγωγή, διαχείμαση), Aquila heliaca (μη
αναπαραγόμενος επισκέπτης), Falco naumanni (μετανάστευση), Larus audouinii (μη αναπαραγόμενος επισκέπτης). Η περιοχή είναι σημαντικός μεταναστευτικός διάδρομος με πάνω από 5,000 τακτικά διερχόμενους Ciconia ciconia.

Σημ. Η φωτογραφία είναι ελεύθερη δικαιωμάτων (GNU)