Αγγλικός Τομέας Ελληνικός Τομέας Εταιρικό Προφίλ Η Φιλοσοφία μας Γνώμες Πελατών Επικοινωνία Email Εργασία Αρχική Σελίδα
Gift Registries Ταξιδιωτικοί Οδηγοί Πολιτισμός
Ταξίδια στο Εξωτερικό
Ελληνικά Νησιά
Προορισμοί
Πιο ΔημοφιλείςΌλη η Ελλάδα
Εύρεση Προορισμού
Εύρεση Ξενοδοχείου
Όνομα
Search
Ταξίδια στο Εξωτερικό: Ουγγαρία

Γενικοί Όροι Συμμετοχής

Επειδή "οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους", παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους πιο κάτω αναφερόμενους Γενικούς Όρους Συμμετοχής στα οργανωμένα ταξίδια του Windmills Travel, που συμφωνούν με την Κοινοτική Οδηγία 90/314.

Η σύμβαση του ταξιδιού σας γίνεται με το Windmills Travel and Tourism (εφεξής το Windmills), που δεσμεύεται να σας προσφέρει τις διάφορες υπηρεσίες που αποτελούν μέρος του ταξιδιού σας, και εσάς, του Πελάτη (εφεξής ο Ταξιδιώτης). Μια κράτηση θεωρείται έγκυρη μόνο εφόσον καταβληθεί το σχετικό προσυμφωνηθέν τίμημα και εκτυπωθεί η σχετική απόδειξη εισπράξεως. Τότε μόνο υπάρχει σύμβαση ανάμεσα στον Ταξιδιώτη και το Windmills. Οι αναφερόμενοι όροι συμμετοχής επιβάλλονται στο Windmills από τους προμηθευτές. Κρατήσεις αεροπορικών εισιτηρίων διέπονται από ειδικούς όρους οι οποίοι διαφέρουν ανάλογα με το συγκεκριμμένο ναύλο και αεροπορική εταιρία, τους οποίους οφείλει να ζητήσει ο Ταξιδιώτης με τη κράτηση και να τηρήσει.

Η με οποιονδήποτε τρόπο δήλωση συμμετοχής σας σε ένα από τα οργανωμένα ταξίδια του Windmills σημαίνει την ταυτόχρονη αποδοχή των παρακάτω Γενικών Όρων Συμμετοχής.

ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Για τη διοργάνωση των ταξιδιών του, το Windmills χρησιμοποιεί διάφορα μέσα όπως αεροπλάνα, πλοία κι άλλα μεταφορικά μέσα, ξενοδοχεία ή/και άλλους φορείς στους οποίους δεν έχει άμεσο έλεγχο. Το Windmills δεν διαθέτει το δικό του στόλο πλοίων ή αεροπλάνων ούτε τα δικά του ξενοδοχειακά συγκροτήματα προκειμένου να ευθύνεται για τη σωστή ή μη λειτουργία τους. Ο ρόλος του Windmills είναι καθαρά μεσολαβητικός με σκοπό την παροχή υπηρεσιών προς τους Ταξιδιώτες και ως εκ τούτου οι ευθύνες του εντοπίζονται αμιγώς σε θέματα που αφορούν οργανωτικές αδυναμίες ή/και παραλείψεις του ιδίου του Windmills. Το Windmills σε καμία περίπτωση δεν κάνει κατάχρηση των ελαφρυντικών που συνεπάγεται ο μεσολαβητικός του ρόλος και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των Ταξιδιωτών. Εντούτοις, δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για ανωμαλίες που ενδέχεται να προκύψουν, τις οποίες δεν θα μπορούσε να προβλέψει ή/και να ελέγξει με τρόπο αποτελεσματικό όπως και, μεταξύ άλλων:     

• Αλλαγές, καθυστερήσεις ή ακυρώσεις προγραμματισμένων δρομολογίων κάθε μορφής. Γενικά το πρόγραμμα του εκάστοτε ταξιδιού έχει καταρτιστεί βάσει προγραμματισμένων δρομολογίων που ίσχυαν κατά την έκδοσή του.
• Ατυχήματα, ασθένειες ή δυσάρεστες οργανικές επιπτώσεις από κλιματολογικές συνθήκες, αδυναμία προσαρμογής σε διαφορετικές χρονικές ζώνες, υψόμετρο, επιδημίες, τροφικές δηλητηριάσεις ή ανεπαρκείς συνθήκες καθαριότητος.
• Απρόβλεπτες καταστάσεις ή γεγονότα ανωτέρας βίας, όπως δυσμενείς καιρικές συνθήκες, απεργίες, πραξικοπήματα, πολέμους, αεροπειρατείες, πυρκαγιές, σεισμούς, πλημμύρες και οποιαδήποτε άλλη παρόμοια κατάσταση.
• Φθορά, απώλεια ή κλοπή αποσκευών, προσωπικών αντικειμένων, χρημάτων ή ταξιδιωτικών εγγράφων κι οποιεσδήποτε συνέπειες από εγκληματική ή άλλη αξιόποινη πράξη.

Όπως και να έχει, το Windmills θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια και θα προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια, ούτως ώστε τέτοιες καταστάσεις να αντιμετωπιστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ
Ο κάθε Ταξιδιώτης είναι υπεύθυνος για την έκδοση, την ισχύ, την εγκυρότητα και τη θεώρηση των ταξιδιωτικών του εγγράφων (διαβατηρίων, αδειών παραμονής και εργασίας κ.α.), που απαιτούνται για την αναχώρηση, διέλευση και παραμονή στις χώρες που περιλαμβάνει το ταξίδι, καθώς και για την επιστροφή τους (για όσους χρειάζεται) στην Ελλάδα. Οι κάτοχοι ξένων διαβατηρίων πρέπει να ειδοποιούν το Windmills και να συνεργαστούν με τις πρεσβείες των χωρών τους σε περίπτωση που χρειάζονται θεώρηση για τις χώρες που θα ταξιδέψουν. Τυχόν βοήθεια στην έκδοση όλων των πιο πάνω ταξιδιωτικών εγγράφων ή θεωρήσεων δεν σημαίνει την ευθύνη και την υποχρέωση του Windmills για την απόκτησή τους. Η μη εξασφάλιση και παρουσίαση στις αρχές των ταξιδιωτικών εγγράφων σε ισχύ (διαβατηρίου, θεωρήσεων, αδειών εργασίας, κ.α.) δεν αποτελεί λόγο ανωτέρας βίας για την ακύρωση ενός οργανωμένου ταξιδιού και, συνεπώς, ο Ταξιδιώτης που τυχόν ακυρώσει ένα οργανωμένο ταξίδι για αυτούς τους προαναφερθέντες λόγους υπόκειται σε ακυρωτικά. Οι Ταξιδιώτες είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των αποσκευών τους, ώστε αυτές να μην περιλαμβάνουν αντικείμενα ή ουσίες που είναι ή θεωρούνται από τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις επικίνδυνες για την ασφάλεια της πτήσης ή, γενικότερα, του ταξιδιού. Επειδή ο κατάλογος των σχετικών αντικειμένων ή ουσιών είναι ανοικτός σε αναθεωρήσεις, ο Ταξιδιώτης πρέπει να ενημερώνεται γι' αυτές με δική του ευθύνη. Τυχόν αποκλεισμός του Ταξιδιώτη από πτήση ή άλλη μεταφορά από αυτήν την αιτία συνεπάγεται οικονομική επιβάρυνση για την οποία ο Ταξιδιώτης θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. Οι Ταξιδιώτες είναι υπεύθυνοι για τις πράξεις των παιδιών που συνοδεύουν και πρέπει να τα εποπτεύουν ανελλιπώς σε όλο το ταξίδι για την ασφάλεια και συμπεριφορά τους. Όσοι συμμετέχουν σε ομαδικά ταξίδια θα πρέπει να είναι συνεπείς στις υποδείξεις των συνοδών και των τοπικών ξεναγών και να δείχνουν κατανόηση και καλή διάθεση προς τους λοιπούς Ταξιδιώτες. Επίσης, είναι υπεύθυνοι για την έγκαιρη προσέλευσή τους στους τόπους συγκέντρωσης των διάφορων εκδηλώσεων τους προγράμματος (πτήσεις, μεταφορές, ξεναγήσεις, εκδρομές, γεύματα κ.α.). Η καθυστέρηση και ασυνέπεια του Ταξιδιώτη έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια τους ταξιδιού, μετακίνησης ή άλλης υπηρεσίας χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης. Στην περίπτωση που ο Ταξιδιώτης διακόψει το ταξίδι του με δική του απόφαση και αποχωριστεί από την ομάδα, δεν δικαιούται καμία περαιτέρω υπηρεσία ή αποζημίωση και η ευθύνη και τα έξοδα οποιασδήποτε μετακίνησής του εκτός ομάδας βαρύνουν αποκλειστικά τον ίδιο. Η έλλειψη συνέπειας, εκτός των άλλων προβλημάτων που δημιουργεί, δίνει το δικαίωμα στο συνοδό να αγνοήσει τον αδιάφορο Ταξιδιώτη και στο Windmills να αρνηθεί οποιαδήποτε αποζημίωση για υπηρεσίες που δεν του δόθηκαν. ΠΡΟΣΟΧΗ: Πολλά ταξίδια ενδέχεται να προκαλέσουν διαταραχές στη φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού των Ταξιδιωτών, ιδιαίτερα τα ταξίδια σε περιοχές με ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας (ψύχος, καύσωνας), ή σε τροπικές και περισσότερο ευαίσθητες ή νοσογόνες περιοχές όπως αυτές της Αφρικής, της Ασίας ή της Νότιας Αμερικής. Συνιστούμε στους Ταξιδιώτες να συμβουλεύονται τον γιατρό τους, ιδιαίτερα για άτομα τρίτης ηλικίας. Είναι χρήσιμο να γίνεται προληπτικός εμβολιασμός ή να λαμβάνεται φαρμακευτική αγωγή για την πρόληψη ηπατίτιδας Α και Β. Λόγω συχνών αλλαγών των περιοχών επιδημιών, συνιστούμε πάντα να επικοινωνείτε με την Υγειονομική Υπηρεσία της περιοχής σας. Σχετικές συμβουλές για ταξίδια σε τέτοιους προορισμούς μπορείτε να βρείτε στο κείμενό μας «Για να είναι το Ταξίδι Καλό» που θα αναζητήσετε στις «Πληροφορίες» για κάθε προορισμό.

Τέλος, ο Ταξιδιώτης έχει το δικαίωμα να διαμαρτυρηθεί γραπτώς και εντός προθεσμίας 7 ημερών από την επιστροφή του ταξιδιού για τυχόν παραλείψεις, εφόσον το θελήσει. Σε επιστολές παραπόνων που θα αποσταλούν μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας το Windmills διατηρεί το δικαίωμα να μην απαντήσει, γιατί μειώνονται δραματικά οι πιθανότητες να εξιχνιαστούν οι λόγοι που προκάλεσαν τη δυσφορία του Ταξιδιώτη.

Tο Windmills καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αρμονική εξέλιξη των οργανωμένων ταξιδιών τα οποία προσφέρει και συνιστά το ίδιο στους Ταξιδιώτες.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ
Για την έγκυρη εγγραφή και συμμετοχή σε ένα οργανωμένο ταξίδι ο Ταξιδιώτης πρέπει να καταβάλει ποσό προκαταβολής που αντιστοιχεί στο 50% του συνολικού ποσού, ενώ το υπόλοιπο 50% πρέπει να εξοφληθεί μέχρι και μια εβδομάδα πριν την αναχώρησή του. Τηλεφωνικές ή άλλου είδους κρατήσεις που δεν επικυρώνονται με πληρωμή της ανάλογης προκαταβολής δεν υποχρεώνουν το Windmills να δεσμεύει θέσεις. Οι κρατήσεις για τις προσφερόμενες υπηρεσίες από το Windmills γίνονται με την έκδοση του προγράμματος και μέσα στην καθοριζόμενη για κάθε ταξίδι προθεσμία εγγραφής που, ωστόσο, δεν υποχρεώνει το Windmills να εξασφαλίσει θέση στον ενδιαφερόμενο, αν στο μεταξύ έχουν εξαντληθεί οι προβλεπόμενες θέσεις (κάτι για το οποίο το Windmills οφείλει να ενημερώσει τον πελάτη). Η πληρωμή και εξόφληση του ποσού μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία μας είτε με κατάθεση στο Τραπεζικό Λογαριασμό μας. Στην δεύτερη περίπτωση είναι απαραίτητη η αποστολή (με φαξ ή ηλεκτρονικά) αντίγραφου του αποδεικτικού κατάθεσης της τράπεζας στην οποία έγινε η κατάθεση με αναφορά του ονόματος του καταθέτη

Στην τιμή του ταξιδιού περιλαμβάνονται μόνο οι υπηρεσίες που ρητά αναφέρονται στην εξοφλητική απόδειξη σύμβασης. Στη διάρκεια του ταξιδιού συνυπολογίζονται οι ημέρες αναχώρησης και άφιξης. Οι ακριβείς ώρες αναχώρησης και επιστροφής δεν ελέγχονται από το Windmills, στο βαθμό που εξαρτώνται από τα διαθέσιμα δρομολόγια των αεροπορικών εταιριών, και, βεβαίως, ούτε οι τυχόν καθυστερήσεις. Επιπλέον, στην περίπτωση των Ομαδικών Ταξιδιών, η πραγματοποίηση της Εκδρομής εξαρτάται και από ένα ελάχιστο αριθμό συμμετεχόντων. Εάν ο αριθμός αυτός δεν συμπληρωθεί, το Γραφείο έχει δικαίωμα να ματαιώσει την πραγματοποίηση της Εκδρομής. Σε αυτή την περίπτωση, προτείνεται στον Ταξιδιώτη άλλη εκδρομή, παραπλήσια στην ματαιωθείσα και σε όσο το δυνατόν πλησιέστερη ημερομηνία. Εάν ο Ταξιδιώτης αρνηθεί την συμμετοχή του στην εναλλακτικά προτεινόμενη Εκδρομή, τα χρήματα που έχουν καταβληθεί από αυτόν του επιστρέφονται στο ακέραιο, χωρίς καμία επιπλέον υποχρέωση του Γραφείου.

ΤΙΜΕΣ
Όλες οι αναγραφόμενες τιμές υπολογίστηκαν με βάση τις συναλλαγματικές ισοτιμίες του ευρώ σε σχέση με τα ξένα συναλλάγματα (για τις εκδρομές του εξωτερικού), τις τιμές των καυσίμων, το κόστος των προσφερόμενων υπηρεσιών, τους αεροπορικούς και ακτοπλοϊκούς ναύλους που ίσχυαν την περίοδο έκδοσης του προγράμματος καθώς και κάθε άλλο παράγοντα κόστους. Το Windmills εξαντλεί κάθε δυνατότητα πρόβλεψης αλλά διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής, όταν οι πιο πάνω παράγοντες κόστους αλλάξουν απροειδοποίητα, όπως σε περίπτωση αλλαγής των ναύλων, ανατιμήσεως ξένων συναλλαγματικών μονάδων ή οποιασδήποτε ανατροπής των αρχικών κοστολογικών δεδομένων, όπως αύξηση του κόστους καυσίμων και ανατιμήσεις ή φόρους που τα κράτη ήθελαν να επιβάλουν, μετά την έκδοση του προγράμματος. Οι αλλαγή των τιμών δεν προλαβαίνει πάντα να εμφανιστεί στο διαδίκτυο αμέσως, γι'αυτό θα πρέπει να θεωρούνται όλες οι τιμές online ενδεικτικές, και να ρωτιέται πάντα σχετικά το προσωπικό μας. Η αλλαγή των τιμών μπορεί να προκύψει και μετά τη δήλωση συμμετοχής του Ταξιδιώτη. Σε αυτή την περίπτωση ο Ταξιδιώτης έχει δικαίωμα να αποδεχθεί την ανάλογη αύξηση της τιμής του ταξιδιού ή να ακυρώσει τη συμμετοχή του, εφόσον το επιθυμεί, ωστόσο, σε μια τέτοια περίπτωση υπόκειται σε ακυρωτικά έξοδα. Εάν ο Ταξιδιώτης επιθυμεί σε ένα οργανωμένο ταξίδι παράταση διαμονής ή αλλαγή πτήσεων ή άλλη επιπρόσθετη υπηρεσία που είναι διαφορετική ή δεν περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα του οργανωμένου ταξιδιού, η διευθέτησή της απαιτεί την καταβολή €15 ανά αλλαγή/ανά άτομο σαν λειτουργικό κόστος διεκπεραίωσης, πέραν της επιβάρυνσης που θα προκύψει από την αλλαγή ή υπηρεσία. Το ποσόν των €15 ανά αλλαγή/ανά άτομο απαιτείται και για κάθε αλλαγή/παράταση από την αρχικώς ζητηθείσα κράτηση αεροπορικών ή ακτοπλοϊκών εισιτηρίων ή διαμονής σε ξενοδοχεία ή πρόσθετης υπηρεσίας, εφόσον τέτοια αλλαγή είναι εφικτή. Το Windmills διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει οποιοδήποτε οργανωμένο ταξίδι πριν την αναχώρηση για λόγους ανωτέρας βίας ή ασφάλειας, ήτοι για περιστάσεις ξένες προς της βούλησή του, ασυνήθεις ή/και απρόβλεπτες. Σε αυτή την περίπτωση το Windmills υποχρεούται να ειδοποιήσει τους συμμετέχοντες Ταξιδιώτες για την ακύρωση 3 μέρες πριν την αναχώρηση, επιστρέφοντας στον Ταξιδιώτη τα ποσά που έχει καταβάλει ή προσφέροντας κάποιο άλλο ταξίδι, χωρίς άλλη ευθύνη του. Αντιθέτως, σε περίπτωση που  κατά τη διάρκεια του ταξιδιού προκύψουν έκτακτες συνθήκες και για να εξασφαλισθεί η ασφαλής πορεία του ή και ο επαναπατρισμός των συμμετεχόντων απαιτηθούν κάποια έκτακτα έξοδα, οι Ταξιδιώτες είναι υποχρεωμένοι να δεχθούν να πληρώσουν επιτόπου τα έξοδα αυτά. Τυχόν προσωρινή κάλυψη των εν λόγω εκτάκτων εξόδων από το Windmills δεν σημαίνει με κανένα τρόπο αποδοχή ευθύνης εκ μέρους του παρά μόνο προσωρινή οικονομική εξυπηρέτηση του Tαξιδιώτη, με υποχρέωση του τελευταίου για την άμεση τακτοποίηση της δαπάνης αμέσως μετά την επιστροφή του.
 
ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
Παιδιά 2-12 ετών πληρώνουν συνήθως μειωμένο αεροπορικό ή ατμοπλοϊκό εισιτήριο κατά 50% έως 30% ανάλογα του προορισμού και, κατά περιπτώσεις, μειωμένο κόστος διαμονής, σε περίπτωση που μένουν στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς τους. Παιδιά κάτω των δύο ετών πληρώνουν μόνο το 10% του αεροπορικού ναύλου, αλλά δεν δικαιούνται θέση και γεύμα στο αεροπλάνο ούτε μεταφορά αποσκευών ούτε γεύματα στην εκδρομή, ούτε παιδική κλίνη στα ξενοδοχεία. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι σε ειδικά ναυλωμένες πτήσεις (τσάρτερ) συνήθως δεν παρέχεται καμία παιδική ή νηπιακή έκπτωση.

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ
Για την εξασφάλιση ξενοδοχείων και άλλων απαραίτητων υπηρεσιών, το Windmills μπορεί να πληρώνει σημαντικά ποσά πριν από την πραγματοποίηση των ταξιδιών που έχει προγραμματίσει και να δεσμεύεται με συγκεκριμμένες υποχρεώσεις αποζημίωσης σε περίπτωση μερικής ή ολικής ακύρωσης. Γι’ αυτό και είναι με τη σειρά του υποχρεωμένο να παρακρατήσει ολόκληρη την προκαταβολή ή και να ζητήσει συμπληρωματική πληρωμή σε περίπτωση άκαιρης ακύρωσης. Θεωρείται άκαιρη οποιαδήποτε ακύρωση γίνεται (απαραίτητα γραπτώς) μέσα στις 14 τελευταίες μέρες που προηγούνται της έναρξης του ταξιδιού, εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στην περιγραφή της εκδρομής. Σε περίπτωση ακύρωσης από 7 ημέρες έως 24 ώρες πριν από την έναρξη του ταξιδιού είναι δυνατόν να παρακρατηθεί το συνολικό ποσό της αξίας της εκδρομής. Επιπλέον ο Ταξιδιώτης επιβαρύνεται και με τα έξοδα που έχουν καταβληθεί από το Windmills για λογαριασμό του (όπως και, μεταξύ άλλων, την εγγραφή σε συνέδρια ή σεμινάρια, τα εισιτήρια ψυχαγωγικών, αθλητικών ή άλλων εκδηλώσεων, την έκδοση ταξιδιωτικών εγγράφων κτλ). Την ακύρωση συμμετοχής χωρίς ακυρωτικά δεν στοιχειοθετούν η αλλαγή ώρας πτήσεων από πρωί σε βράδυ ή το αντίστροφο, ούτε η αντικατάσταση των ξενοδοχείων με άλλα της ίδιας ή και ανώτερης κατηγορίας, καθώς και αναγκαστικές επουσιώδεις αλλαγές στο πρόγραμμα που δεν αλλάζουν σημαντικά τον όλο χαρακτήρα του οργανωμένου ταξιδιού, ή ασθένεια, ή ιατρικές επεμβάσεις και ατυχήματα του Ταξιδιώτη. Εναλλακτικά, ο πελάτης που αδυνατεί να συμμετάσχει στο οργανωμένο ταξίδι, για το οποίο έχει ήδη πληρώσει προκαταβολή ή και εξόφληση, μπορεί να εκχωρήσει την κράτησή του σε άλλο πρόσωπο, το οποίο πληροί όλους τους απαιτούμενους όρους για το οργανωμένο ταξίδι, αφού πρωτίστως ενημερώσει το Windmills  γραπτώς τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν από την αναχώρηση, εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στην περιγραφή του συγκεκριμμένου ταξιδιού. Τυχόν έξοδα (συνήθως το κόστος αεροπορικών εισιτηρίων μη εκχωρήσιμων)  που προκύπτουν από την εν λόγω εκχώρηση επιβαρύνουν τον πελάτη. O Ταξιδιώτης που εκχωρεί και ο Ταξιδιώτης που αποδέχεται τη συμμετοχή του στο οργανωμένο ταξίδι ευθύνονται αλληλεγγύως έναντι του γραφείου για το οφειλόμενο υπόλοιπο του ποσού, καθώς και για ενδεχόμενα πρόσθετα έξοδα που θα προκύψουν από την εν λόγω εκχώρηση. Tο γραφείο δικαιούται, σε περίπτωση που δεν εξοφληθεί ο λογαριασμός μέχρι την ώρα της αναχώρησης, να ζητήσει την εξόφληση με κάθε νόμιμο μέσο.

Οι ακυρώσεις γίνονται εγγράφως προς το Windmills και ανεξάρτητα από την ημερομηνία εγγραφής και αναχώρησης της εκδρομής επιδέχονται τις παρακάτω παρακρατήσεις:

• Προ των 21 ημερών παρακρατούνται €40 για κάθε άτομο για οργανωτικά και τηλεπικοινωνιακά έξοδα.
• Επιπροσθέτως από 20-14 ημέρες πριν από την αναχώρηση της εκδρομής παρακρατείται το 35% της αξίας της εκδρομής.
• Από 13 έως 8 ημέρες το 50% της αξίας της εκδρομής.
• Από 7 ημέρες και μετά παρακρατείται έως και 100% της αξίας της εκδρομής.
• Για ειδικές αναχωρήσεις, εορταστικές περιόδους, περιόδους εκθέσεων ή κρουαζιέρες ή ταξίδια που πραγματοποιούνται με ειδικά ναυλωμένες πτήσεις ή ειδικά ναυλωμένα πλοία, οι παραπάνω αναφερόμενες χρονικές περίοδοι πιθανώς να είναι πολύ μεγαλύτερες και τα ποσοστά παρακρατήσεων υψηλότερα.

Το Windmills καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αποφευχθούν οι παραπάνω χρεώσεις/ακυρωτικά όταν η ακύρωση προκύπτει από ασθένεια, ατυχήματα, ιατρικές εξετάσεις και παρόμοιους λόγους, οι οποίοι δεν δημιουργούν προϋποθέσεις ακύρωσης σύμφωνα με τα διδάγματα της κοινής πείρας χωρίς παρακράτηση των ακυρωτικών. Γι' αυτό σας συνιστούμε τη σύναψη ιδιωτικής ασφάλειας για τα ποσά που επιθυμείτε καθώς και για την κάλυψη των ακυρωτικών τους για ασθένεια, ατυχήματα, ιατρικές εξετάσεις κ.λπ. Η τακτοποίηση λογαριασμών που αφορούν ακυρώσεις γίνεται από το γραφείο μας το πολύ 5 ημέρες μετά το πέρας του οργανωμένου ταξιδιού.

AΣΦΑΛΙΣΗ
Το Windmills έχει συνάψει ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης, σύμφωνα με την κοινοτική και ελληνική νομοθεσία (ΠΔ. 339/1996), που καλύπτει τυχόν αξιώσεις πελατών, οι οποίες προέρχονται από τη μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση οργανωμένου ταξιδιού, καθώς επίσης και σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης με την υποχρέωση επιστροφής των καταβληθέντων στους Ταξιδιώτες, καθώς και τον επαναπατρισμό τους. Αντίγραφο του ανωτέρω ασφαλιστηρίου συμβολαίου παραδίδεται στους Ταξιδιώτες από τους συνεργάτες μας. Επιπλέον για όλους τους συμμετέχοντες στα οργανωμένα ταξίδια του Windmills υπάρχει δυνατότητα προαιρετικής επιπλέον ταξιδιωτικής ασφάλισης ζωής και προσωπικών ατυχημάτων.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ / ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
Όλα τα χρησιμοποιούμενα από το Windmills καταλύματα έχουν τη νόμιμη και σε ισχύ άδεια λειτουργίας που απαιτείται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους υποδοχής. Δεν υπάρχει ενιαία διεθνής κατάταξη των ξενοδοχείων, εντούτοις, έχει γίνει αποδεκτή ή χρήση των αστέρων και ισχύει ως εξής:
• 2* = Τουριστική
• 3* = Β΄ κατηγορία
• 4* = Α΄ κατηγορία
• 5* = Πολυτελείας
Μερικά ξενοδοχεία (στη Γαλλία κυρίως) για λόγους φορολογικούς έχουν μειώσει επίτηδες την κατηγορία τους. Επίσης καινούργια ξενοδοχεία συνήθως ανοίγουν με μία κατηγορία πιο κάτω για λόγους γνωριμίας. Η επίσημη κατηγορία δεν στοιχειοθετεί απαραιτήτως τον παράγοντα αξίας, παρά η πραγματική κατάσταση, η τοποθεσία τους και το επίπεδο των υπολοίπων υπηρεσιών που προσφέρουν και αυτό εξαρτάται από το γενικότερο επίπεδο παρεχομένων υπηρεσιών στην εκάστοτε χώρα ή την συκεκριμμένη επαρχία αυτής της χώρας. Για παράδειγμα, τα ξενοδοχεία της Ινδίας 4 αστέρων είναι πολύ κατωτέρου επιπέδου από τα ανάλογα της Ελλάδας. Αντίστοιχα, τα ξενοδοχεία των χωρών της Β. Αφρικής είναι τελείως διαφορετικού επιπέδου αν πρόκειται για την παραλιακή ζώνη, σε σχέση με τα ίδιας κατηγορίας στην ίδια χώρα στην παρασαχάρια ζώνη. Η επιλογή τους, βέβαια, γίνεται με αυστηρά κριτήρια και για τη θέση και τις υπηρεσίες τους, σε συνδυασμό με την καλύτερη δυνατή τιμή, αναλόγως φυσικά της κατηγορίας τους όπως αυτή αναφέρεται στην περιγραφή κάθε εκδρομής, αλλά, μερικές φορές είναι αδύνατον να αποκλείσεις μία περιοχή που παρουσιάζει τεράστιο εκδρομικό ενδιαφέρον επειδή τα ξενοδοχεία της είναι χαμηλότερου επιπέδου. Τα δωμάτια στα περισσότερα ξενοδοχεία ανά τον κόσμο έχουν μελετηθεί ώστε να φιλοξενούν δύο κλίνες. Ως εκ τούτου, συνήθως τα τρίκλινα δωμάτια είναι στην πραγματικότητα δίκλινα με την προσθήκη μιας επιπλέον κλίνης. Ορισμένα ξενοδοχεία δέχονται την προσθήκη και τέταρτης κλίνης προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι Ταξιδιώτες, είναι όμως αυτονόητο ότι ο χώρος θα είναι αισθητά περιορισμένος. Συνήθως, τα δωμάτια παραδίδονται στις 14:00 και είναι στη διάθεση των ενοίκων ως τις 10:00 της ημέρας αναχώρησης. Το Windmills, βέβαια, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να παρατείνει το όριο παραμονής ώστε να εξυπηρετούνται οι Ταξιδιώτες που αναχωρούν με βραδινές ή πολύ πρωινές πτήσεις. Η εξυπηρέτηση αυτή θα υπάρχει εάν και εφόσον τα δωμάτια δεν έχουν δοθεί σε άλλους πελάτες του ξενοδοχείου. Σε περίπτωση καθυστερημένης άφιξης των μεμονωμένων Ταξιδιωτών στο ξενοδοχείο, όπως για παράδειγμα μετά την ημέρα της προγραμματισμένης άφιξής τους, και εφόσον δεν έχουν ενημερώσει σχετικά, το ξενοδοχείο έχει δικαίωμα να διαθέσει και την υπόλοιπη κρατημένη περίοδο εάν του ζητηθεί. Επομένως, τυχόν καθυστερήσεις στις ανταποκρίσεις πτήσεων μεμονωμένων Ταξιδιωτών προς μακρινούς προορισμούς πρέπει να αναφέρονται στο Windmills, ώστε να ειδοποιούνται τα ξενοδοχεία στους κατά περίπτωση τόπους προορισμού.

Τα ποτά, εκτός αν ρητώς αναφέρεται, δεν περιλαμβάνονται στην τιμή της ημιδιατροφής ή της πλήρους διατροφής. Το αυτό ισχύει και για την περίπτωση άλλων προσωπικών λογαριασμών οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στην τιμή του δωματίου. Υπενθυμίζουμε στους Ταξιδιώτες να εξοφλήσουν τυχόν προσωπικούς λογαριασμούς (τηλεφωνήματα, ποτά κ.λπ.) πριν την αναχώρησή τους από το ξενοδοχείο. Σε καμία περίπτωση το Windmills δεν θα δεχθεί να πληρώσει προσωπικούς λογαριασμούς Ταξιδιωτών.

ΓΕΥΜΑΤΑ
Τα οργανωμένα ταξίδια περιλαμβάνουν τα αναφερόμενα στο συμφωνηθέν πρόγραμμα του οργανωμένου ταξιδιού προγεύματα και γεύματα. Το Windmills προσπαθεί κατά τη διάρκεια των οργανωμένων ταξιδιών να φροντίζει για την καλύτερη δυνατή διατροφή των Ταξιδιωτών, αλλά δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ποσοτική ή ποιοτική ανεπάρκεια των γευμάτων αφού αυτά καθορίζονται αποκλειστικά από τα ίδια ξενοδοχεία. Στις αναχωρήσεις Χριστουγέννων και Νέου Έτους δεν περιλαμβάνεται Εορταστικό δείπνο στα ξενοδοχεία και το προσφερόμενο φαγητό πολλές φορές είναι μεσημεριανό.

AΠOΣKEYEΣ
Κάθε Ταξιδιώτης δικαιούται τη μεταφορά μιας βαλίτσας μέχρι 20 κιλών. Το Windmills δεν έχει καμία ευθύνη σε περίπτωση που χαθεί ή χαλάσει μια βαλίτσα. Αξίωση αποζημίωσης δεν γίνεται δεκτή για πιθανή φθορά βαλίτσας. Συνιστούμε στους Ταξιδιώτες, αν είναι δυνατόν, να έχουν μόνο μια αποσκευή και όχι πολλές μικρές οι οποίες δυσχεραίνουν τις μετακινήσεις. Στα οργανωμένα ταξίδια ενδέχεται να επιτρέπεται η μεταφορά μιας μόνο χειραποσκευής με τα απολύτως απαραίτητα.

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
Στα αεροδρόμια και στα λιμάνια οι Ταξιδιώτες θα πρέπει να βρίσκονται τουλάχιστον δύο ώρες πριν την αναχώρηση τους. Αν δεν προβλέπεται Συνοδός στο ταξίδι, πρέπει να επιβεβαιώσουν τις επόμενες πτήσεις τους με την αεροπορική εταιρεία και να βεβαιωθούν από ποιό αεροδρόμιο και σταθμό αναχωρεί η πτήση καθώς και την ώρα της. Προτρέπονται να έχουν μαζί τους πάντα το διαβατήριό τους και να έχουν τακτοποιήσει από την προηγουμένη ό,τι μπορεί να χρειαστεί στο δωματίο ή την καμπίνα, ώστε να έχουν τη δυνατότητα του έγκαιρου ελέγχου. Συνιστούμε με έμφαση να παραδίδουν τα χρήματά και τα τιμαλφή τους για φύλαξη στις θυρίδες ασφαλείας του ξενοδοχείου και να μην ανοίγουν χωρίς να γνωρίζουν ποιός ζητά να μπει στο δωμάτιό τους.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Εδώ δεν ισχύει το "Ο Πελάτης έχει πάντα δίκιο", ειδικά όταν σκοπός του Windmills είναι να διατηρήσει το καλό του όνομα στην αγορά και καταβάλλει κάθε ανθρωπίνως δυνατή προσπάθεια να βοηθήσει τον Ταξιδιώτη να απολαύσει τις διακοπές του, τις οποίες το Windmills θεωρεί "Ιερές". Γι' αυτό, το Windmills και ο Ταξιδιώτης δεσμεύονται από κοινού να επιλύσουν με καλή πίστη κάθε διαφορά που ενδέχεται να προκύψει. Σε περίπτωση οριστικής εξώδικης διαφωνίας, εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια τα Δικαστήρια Αθηνών.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Οργανωμένο ταξίδι, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 339 είναι προκαθορισμένος συνδυασμός τουλάχιστον δύο εκ των ακολούθων στοιχείων, ήτοι, μεταφοράς, διαμονής, άλλων τουριστικών υπηρεσιών μη συμπληρωματικών της μεταφοράς ή της διαμονής, που αντιπροσωπεύουν σημαντικό τμήμα του οργανωμένου ταξιδιού, εφόσον η εν λόγω παροχή υπερβαίνει τις 24 ώρες ή περιλαμβάνει μία διανυκτέρευση και προσφέρεται προς πώληση σε μία συνολική τιμή.