Αγγλικός Τομέας Ελληνικός Τομέας Εταιρικό Προφίλ Η Φιλοσοφία μας Γνώμες Πελατών Επικοινωνία Email Εργασία Αρχική Σελίδα
Gift Registries Ταξιδιωτικοί Οδηγοί Πολιτισμός
Ταξίδια στο Εξωτερικό
Ελληνικά Νησιά
Προορισμοί
Πιο ΔημοφιλείςΌλη η Ελλάδα
Εύρεση Προορισμού
Εύρεση Ξενοδοχείου
Όνομα
Search
Θράκη | Έβρος

Το δάσος της Δαδιάς

Πληροφορίες από τον δικτυακό τόπο της Ελληνικής Ορθολογικής Εταιρίας, http://www.ornithologiki.gr

Sylvia cantillans (Κοκκινοτσιροβάκος)

A. Spanos

Υψόμετρο: 0-1044 μέτρα,  Εμβαδόν: 506.290 στρ.

Περιγραφή της Περιοχής: Η περιοχή κυριαρχείται από μεικτό δάσος Quercus και Fagus με φυτείες Pinus.

Ενδιαιτήματα: Τεχνητά τοπία (28%: Καλλιεργήσιμη γη, Δασικές φυτείες), Δάση και δασικές εκτάσεις (51%: Πλατύφυλλα φυλλοβόλα δάση), Λιβάδια (6%: Στέπες και ξερά ασβεστούχα ποολίβαδα), Θαμνώνες (14%: Σκληρόφυλλοι θάμνοι, γκαρίγκ και μακί), Υγρότοποι (7%: Ποτάμια και ρέματα)

Χρήση γης: αγροτικές χρήσεις (14%), δασοπονία (85%)

Υπόμνημα: Καθεστώς προστασίας Εθνικό: Μερικό,  Διεθνές: Κανένα
19.300 στρ. της Σημαντικής Περιοχής για τα Πουλιά (ΣΠΠ) αποτελούν Καταφύγιο Αγριας Ζωής (Πούλια/Μικρού Δερείου-Σουφλίου). 91.000 στρ. της περιοχής αποτελούν Καταφύγιο Αγριας Ζωής (Τριών Βρύσεων/Δαδιάς-Μικρού Δερείου).

Ορνιθοπανίδα:
Η περιοχή είναι σημαντική για αναπαραγόμενα και διαβατικά αρπακτικά και επιδημητικά είδη των δασών, των θαμνώνων και των αγροτικών περιοχών. Στα αναπαραγόμενα είδη περιλαμβάνονται επτά από τα 21 είδη στην Ευρώπη που περιορίζονται (όταν αναπαράγονται) στη Μεσογειακή διάπλαση. Είδη παγκοσμίου ενδιαφέροντος που δεν πληρούν κριτήρια ΣΠΠ: Aquila clanga (μετανάστευση), Aquila heliaca (μετανάστευση), Falco naumanni.

Είδος Κοινή Ονομασία Εποχή Εμφάνιση Εκτίμηση
Picus viridis   Πρασινοτσικλιτάρα   επιδημητικό   Σε αφθονία   καλή
Neophron percnopterus   Ασπροπάρης   αναπαράγεται   3-4   μέτρια
Aegypius monachus   Μαυρόγυπας   μη αναπαραγόμενος επισκέπτης   Σύνηθες     καλή
Aquila pomarina   Κραυγαετός   αναπαράγεται   7-8   μέτρια
Ficedula semitorquata   Δρυομυγοχάφτης   αναπαράγεται   άγνωστη   άγνωστη
Oenanthe hispanica   Ασπροκώλα   αναπαράγεται   Μη κοινό   μέτρια
Sitta neumayer    Βραχοτσοπανάκος     επιδημητικό   Σύνηθες   άγνωστη
Hippolais olivetorum    Λιοστριτσίδα   αναπαράγεται   κοινό   μέτρια
Sylvia melanocephala   Μαυροτσιροβάκος    επιδημητικό   Σύνηθες   καλή
Sylvia cantillans   Κοκκινοτσιροβάκος   αναπαράγεται   Κοινό   καλή
Emberiza caesia    Σκουρόβλαχος   επιδημητικό   Σύνηθες   μέτρια
Emberiza melanocephala   Αμπελουργός    αναπαράγεται   Σύνηθες   μέτρια

Θέματα διατήρησης: Τμήμα της περιοχής αποτελεί υποψήφια Ειδική Περιοχή Διατήρησης.

Απειλές: εγκατάλειψη/μείωση της διαχείρισης της γης (χαμηλή), βόσκηση δασών (μέτρια), εντατικοποιημένη διαχείριση δασών (μέτρια)